Resultaatgericht Samenwerken

Duurzamer beheer en onderhoud van vastgoed

De afgelopen jaren heeft Resultaatgericht Samenwerken (RGS) bij het onderhoud van en investeren in bestaand vastgoed een behoorlijke vlucht genomen. Steeds meer opdrachtgevers werken intensief samen met marktpartijen, zoals dakdekkers, met een gezamenlijke focus op te behalen resultaten. Zo realiseren deze partijen samen de doelstellingen van de opdrachtgever. Zij doen dit omdat RGS aantoonbaar leidt tot een forse daling van de onderhoudskosten én lagere proceskosten vanwege de vergaande optimalisering. Bovendien levert Resultaatgericht Samenwerken een hogere klanttevredenheid en een betere kwaliteit op. Allemaal stevige voordelen.

Wat is Resultaatgericht Samenwerken precies?

Resultaatgericht Samenwerken staat dus voor het gezamenlijk werken aan vastgoedprojecten met betrokken partijen. Dit wordt altijd gedaan vanuit een doordachte visie en strategie. Met als resultaat: meer vrijheid, continuïteit én minder risico’s. De afgelopen tijd hebben wij al verschillende mooie RGS samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Uit ervaring weten we dat deze manier van werken op verschillende vlakken effectiever is.

Continuïteit, meer sturingsmogelijkheden en rendementsverbetering

Resultaatgericht Samenwerken (RGS) leidt tot duurzamer beheer en onderhoud van vastgoed en biedt daarbij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers voordelen. Het onderhoudsbedrijf denkt vooraf mee over de slimste onderhoudsaanpak op basis van de economische levensduur van vastgoed en werkt daarbij nauw samen met de opdrachtgever. RGS biedt continuïteit, meer sturingsmogelijkheden en rendementsverbetering voor de opdrachtnemer.

Resultaatgericht samenwerken | ZND Nedicom

Ontwikkelingen rondom Resultaatgericht Samenwerken

De laatste tijd zien we Resultaatgericht Samenwerken nog verder ontwikkelen naar:

– Project overstijgend werken, waarbij co-makers meer gaan meedenken en adviseren over de meest optimale oplossing voor een deelportefeuille in plaats van een individueel project.

– Bredere toepassingen op meerdere werksoorten zoals het planmatig, contract- en dagelijks onderhoud, renovatie, verduurzaming en waar gewenst nieuwbouw.

– Verbinden van de managementrollen besturen, portefeuille-, asset- en propertymanagement en daarmee het integraal onderhouden van en investeren in vastgoed beter mogelijk maken.

Resultaatgericht samenwerken | ZND Nedicom

Innovatief denken als dakaannemer

Deze ontwikkelen vergen van ons het uiterste, niet alleen op het gebied van techniek, maar zeker ook op het gebied van communicatie, organisatie en advies. Het geeft een enorme impuls aan het innovatief denken van ons als dakaannemer. Iets wat ons op het lijf geschreven is. Niet voor niets hebben we het afgelopen jaar weer twee mooie RGS samenwerkingsovereenkomsten mogen afsluiten met de HaagWonen en de gemeente Eindhoven. Ook benieuwd wat Resultaatgericht Samenwerken kan betekenen voor jouw bedrijf? Neem contact met ons op.

Contact >
RGS | ZND Nedicom