Resultaatgericht samenwerken

Duurzamer beheer en onderhoud van vastgoed

De afgelopen jaren heeft resultaatgericht samenwerken (RGS) bij onderhoud van en investeren in bestaand vastgoed een behoorlijke vlucht genomen. Steeds meer opdrachtgevers werken intensief samen met marktpartijen, zoals dakdekkers, met een gezamenlijke focus op te behalen resultaten om zo de doelstellingen van de opdrachtgever te realiseren. Zij doen dit, omdat RGS aantoonbaar leidt tot forse daling van de onderhoudskosten en lagere proceskosten vanwege de vergaande optimalisering. Bovendien levert RGS een hogere klanttevredenheid en een betere kwaliteit op. Allemaal stevige voordelen.

Continuïteit, meer sturingsmogelijkheden en rendementsverbetering

Resultaatgericht Samenwerken (RGS) leidt tot duurzamer beheer en onderhoud van vastgoed en biedt daarbij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers voordelen. Het onderhoudsbedrijf denkt vooraf mee over de slimste onderhoudsaanpak op basis van de economische levensduur van vastgoed en werkt daarbij nauw samen met de opdrachtgever. RGS biedt continuïteit, meer sturingsmogelijkheden en rendementsverbetering voor de opdrachtnemer.

Resultaatgericht samenwerken | ZND Nedicom

Ontwikkelingen

De laatste tijd zien we RGS nog verder ontwikkelen naar:

– Project overstijgend werken, waarbij co-makers meer gaan meedenken en adviseren over de meest optimale oplossing voor een deelportefeuille in plaats van sec een individueel project of complex.

– Bredere toepassingen op meerdere werksoorten zoals het planmatig, contract- en dagelijks onderhoud, renovatie, verduurzaming en waar gewenst nieuwbouw.

– Verbinden van de managementrollen besturen, portefeuille-, asset- en propertymanagement en daarmee het integraal onderhouden van en investeren in vastgoed beter mogelijk te maken.

Resultaatgericht samenwerken | ZND Nedicom

Innovatief denken als dakaannemer

Dit vergt van ons het uiterste, niet alleen op het gebied van techniek, maar zeker ook op het gebied van communicatie, organisatie en advies. Het geeft een enorme impuls aan het innovatief denken van ons als dakaannemer, iets wat ons op het lijf geschreven is. Niet voor niets hebben we het afgelopen jaar weer twee mooie RGS samenwerkingsovereenkomsten mogen afsluiten met de HaagWonen en de gemeente Eindhoven. Ook benieuwd wat RGS voor u kan betekenen? Neem contact met ons op.

Resultaatgericht samenwerken | ZND Nedicom