Veiligheid boven alles

De essentie van valbeveiliging op een dak

Eén van de meest cruciale aspecten van werken op hoogte – vooral op daken – is valbeveiliging. Tijdens het renoveren of aanleggen van nieuwe daken staan ook onze vakmensen regelmatig op grote hoogtes. Valbeveiliging beschermt hen. We praten je bij over de essentie van valbeveiliging, aanlijnbeveiliging, de belangen én geven tips voor een effectieve valbeveiliging op het dak.

Wat is valbeveiliging precies?

Valbeveiliging omvat alle maatregelen die worden genomen om vakmensen te beschermen tegen het vallen van hoogte. Deze maatregelen zijn grofweg in te delen in twee soorten:

  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s): valbeveiligingssystemen gekoppeld aan harnassen en veiligheidsgordels.
  • Collectieve beschermingsmiddelen: hekwerken en leuningen.

Aanlijnbeveiliging op het dak

Eén van de meest voorkomende vormen van valbeveiliging op daken is het gebruik van aanlijnbeveiligingssystemen. Deze systemen bestaan uit ankerpunten die op het dak zijn gemonteerd en middels een staalkabel met elkaar verbonden zijn. Ze stellen mensen in staat zich aan te lijnen en positioneren met behulp van een veiligheidslijn. Door zich goed te positioneren is een val niet mogelijk. Mocht men toch vallen, dan zorgt het aanlijnbeveiligingssysteem ervoor dat de werknemer middels een harnas en valdempende lijn opgevangen wordt om een nare impact te voorkomen.

Valbeveiliging | ZND Nedicom

Het belang van valbeveiliging

  1. Valbeveiliging redt levens. Het belangrijkste aspect van valbeveiliging op daken is dat het levens kan redden. Een val van hoogte is in sommige gevallen fataal. Met de juiste valbeveiligingsmaatregelen wordt de kans op een fatale val tot een minimum beperkt.
  2. Voorkomen van (ernstig)letsel. Zelfs als een val niet fataal is, kan deze ernstig letsel veroorzaken. Valbeveiliging op daken helpt verwondingen te voorkomen door werknemers te beschermen tegen een val.
  3. Naleving van wettelijke eisen. In veel landen zijn er strikte wetten en voorschriften met betrekking tot valbeveiliging op de werkplek, inclusief werken op hoogte. Het niet naleven van deze voorschriften leidt tot boetes en juridische consequenties voor werkgevers en opdrachtgevers.

Productiviteit en gemoedsrust. Dit wordt vaak over het hoofd gezien, maar is natuurlijk niet onbelangrijk: voor vakmensen is het wel zo prettig om te weten dat ze goed beschermd zijn. Op die manier kunnen ze zich beter concentreren op hun werk en zijn ze over het algemeen productiever.

Resultaatgericht samenwerken | ZND Nedicom

Effectieve valbeveiliging op het dak

Hoe zorg je voor effectieve valbeveiliging op het dak? We delen onze ervaringen met je.

  1. Inspecteer altijd de aanwezige valbeveiligingssystemen voordat de werkzaamheden starten. Zijn deze goedgekeurd of zitten er eventueel zwakke plekken in het systeem? Maak hier dan melding van en vang je werkzaamheden niet aan.
  2. Train je medewerkers. Iedereen die op hoogte werkt, moet weten hoe de valbeveiligingssystemen en -procedures werken. Bewustzijn van de risico’s en weten hoe te handelen is cruciaal in geval van een noodsituatie.
  3. Onderhoud en inspecteer valbeveiligingssystemen. Dat geldt voor de persoonlijke én collectieve beschermingsmiddelen. Ze dienen te voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen en jaarlijkse keuring.
  4. Houd de veiligheidssituatie op de werkplek goed in de gaten. Doe indien nodig aanpassingen om de veiligheid altijd te waarborgen.
Service & Onderhoud | ZND NEDICOM

Het mag duidelijk zijn dat valbeveiliging een onmisbaar aspect is van werken op hoogte. Het redt levens en voorkomt ernstige verwondingen. Door het implementeren van effectieve valbeveiligingsmaatregelen – zoals aanlijnbeveiligingssystemen en het trainen van medewerkers – creëer je een veilige werkomgeving waar iedereen vertrouwd kan werken. Veiligheid boven alles.