Woonzorgcentrum Thébe – Elisabeth Goirle

Opdrachtgever: Thebé
Oppervlakte: 1200 m2

Woonzorgcentrum Thebe – Elisabeth Goirle is een zorg- en dienstverleningsorganisatie voor alle inwoners van Midden- en West-Brabant. Ze bieden een breed dienstenpakket voor jong en oud. Van kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, thuiszorg en zorg in onze woonzorgcentra.

Voor onze opdrachtgever hebben we op locatie ‘Elisabeth’ te Goirle al reeds diverse oude daken mogen renoveren.
Om financieel aantrekkelijk aan te kunnen bieden werd er uitgezocht of de bestaande (ECB) dakbedekking gehandhaafd zou kunnen blijven, en zo geschiedde.

Alle ‘spanning’ werd verwijderd, de details opnieuw ingewerkt en de diverse daken gerenoveerd middels het zogenaamde overlagen. Dit diende te gebeuren met een gemodificeerde Thermbaan om blaasproblematiek te voorkomen. Doordat er op de gerenoveerde daken direct permanente veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht is de onderhoudsfase gewaarborgd.

Project galerij